ΔΕΗ

• Χορήγηση χρηματικού ποσού σε καταναλωτές που έχουν υποστεί βλάβη ηλεκτρικών συσκευών τους, λόγω τυχαίας διακοπής του ουδετέρου αγωγού του δικτύου Χαμηλής Τάσης
Πατήστε εδώ

 • Σύνδεση με το δίκτυο
Πατήστε εδώ

 • ΥΔΕ και συνοδευτικά έντυπα
Πατήστε εδώ